Khuôn viên Ảo Trường học

Tạo các chuyến tham quan ảo, giúp phụ huynh và học sinh có thể tham quan khuôn viên và cơ sở vật chất nhà trường mà không phải di chuyển đến tận nơi

Khuôn viên Ảo Trường học

Với Virtual Tour trên trang web của bạn, cánh cửa trường học của bạn sẽ được mở trực tuyến, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Một cơ hội tuyệt vời giúp học sinh, sinh viên tương lai thấy những gì họ có thể mong đợi từ kinh nghiệm học tập của mình và tự làm quen với không gian sư phạm và cơ sở vật chất.

Để lại Email tại đây