Mô hình hóa sản phẩm 3D

Tất  cả mọi sản phẩm, thiết bị đều có thể được mô hình hóa dưới dạng 3D đem lại cái nhìn về toàn bộ góc cạnh của sản phẩm

tentang kami-2
Vi đội ngũ thiết kế 3D và thiết b 3D modelling và các công cụ chuyên nghip: 
– MagicBox
– MagicScan
– MagicWand
Chúng tôi giúp ti ưu hóa và biến sn phm ca bn thành mô hình 3D, giúp áp dng vào mc đích thương mi cũng như sn xut

Để lại Email để nhận tư vấn