ColourARtist

Với công nghệ AR, ColorARTist giúp học sinh thử nghiệm màu sắc dễ dàng hơn và tạo cảm giác “siêu thực”

ColourARtist

Với công nghệ AR, ColorARTist giúp học sinh thử nghiệm màu sắc dễ dàng hơn và làm cho chúng cảm thấy “thật”.

Để lại Email để nhận tư vấn